Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh theo chương trình BGD lớp 2-5

SKU: BDKTTA2-5 - Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh theo chương trình BGD lớp 2-5

0 đ
Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh theo chương trình BGD (lớp 2-5 ) 
Cô gửi tặng bố mẹ bộ đề kiểm tra (kèm file nghe) theo từng Unit củng cố kiến thức và các đề thi học kì môn Tiếng Anh theo chương trình BGD ạ. Bố mẹ chia sẻ hoặc tải về đề lưu lại cho các con rèn luyện thêm nhé ạ!Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh theo chương trình BGD (lớp 2-5 ) 
Cô gửi tặng bố mẹ bộ đề kiểm tra (kèm file nghe) theo từng Unit củng cố kiến thức và các đề thi học kì môn Tiếng Anh theo chương trình BGD ạ. Bố mẹ chia sẻ hoặc tải về đề lưu lại cho các con rèn luyện thêm nhé ạ!


Link Google: https://drive.google.com/drive/folders/1nZvqfpuUijcUVS3vTykEi-k-gmXDRP03

https://drive.google.com/drive/folders/1nZvqfpuUijcUVS3vTykEi-k-gmXDRP03

BDKTTA2-5 - Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh theo chương trình BGD lớp 2-5

Số nội dung nhận xét : 0
Viết nhận xét

    Chưa có nhận xét nào