Video khẩu hình miệng của tất cả 44 âm IPA

SKU: 44IPA - Video khẩu hình miệng của tất cả 44 âm IPA

0 đ
Tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết. Mỗi từ trong tiếng Anh khi phát âm ra, bản chất là tổ hợp của các âm cơ bản trong bảng 44 âm IPA. Vậy, để có thể phát âm chuẩn điều đầu tiên là bạn cần phải nắm được những âm trong bảng phiên âm trong tiêng Anh (IPA – là viết tắt của International Phonetic Alphabet – bảng kí hiệu phiên âm quốc tế).QUÀ TẶNG: HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH VỚI "BỘ VIDEO" KHẨU HÌNH MIỆNG 44 ÂM IPA
Tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết. Mỗi từ trong tiếng Anh khi phát âm ra, bản chất là tổ hợp của các âm cơ bản trong bảng 44 âm IPA. Vậy, để có thể phát âm chuẩn điều đầu tiên là bạn cần phải nắm được những âm trong bảng phiên âm trong tiêng Anh (IPA – là viết tắt của International Phonetic Alphabet – bảng kí hiệu phiên âm quốc tế).

- Xin chia sẻ với các mẹ video khẩu hình miệng của tất cả 44 âm IPA để luyện phát âm cho con.
- Khi âm nào con phát âm chưa tốt, chưa thành thục thì các mẹ cho con xem video để luyện. Tiếng Anh là môn kỹ năng, do đó "Practice make perfect" [Có công MÀI SẮT, có ngày NÊN KIM] --> Luyện nhiều thì con sẽ thành thục và giỏi.
Chúc các mẹ vui, dạy con thành công ạ.
- Khi con luyện theo hướng này, thuần thục bảng âm IPA, con có thể: * Tự viết phiên âm của các từ tiếng Anh (Giống như ký hiệu trong từ điển)

* Nhận ra được các lỗi sai trong phát âm của bản thân cũng như của người đối diện, vì con sẽ dùng phương pháp loại trừ, các ký âm cơ bản hình thành nên một từ vựng của tiếng anh sẽ chỉ nằm trong 44 âm IPA mà thôi.
Từ đó, dần dần con sẽ có trực cảm tốt trong việc phát âm các từ trong tiếng Anh.
Tuy nhiên, đường đi ngàn dặm thì cũng phải bắt đầu từ bước chân đầu tiên, và thành quả nào cũng là kết quả của một quá trình miệt mài, khổ luyện. Mình nghĩ đây là bước đi ban đầu tốt trong quá trình học tiếng Anh của con ạ.

Nguồn: Sưu tầm


Link Google: https://drive.google.com/drive/folders/1aEqfqZMsitSCV6k4rJOcGx7uIza2fcue?fbclid=IwAR2VNN6oQs-biULiVFmCMz9i4eRcZfL6j79kTQ4o0WKAwvX1W5zB_H-vKFY

https://drive.google.com/drive/folders/1aEqfqZMsitSCV6k4rJOcGx7uIza2fcue?fbclid=IwAR2VNN6oQs-biULiVFmCMz9i4eRcZfL6j79kTQ4o0WKAwvX1W5zB_H-vKFY

44IPA - Video khẩu hình miệng của tất cả 44 âm IPA

Số nội dung nhận xét : 0
Viết nhận xét

    Chưa có nhận xét nào